Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Oudercursus Omgaan met autisme

Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur. Voor ouders kan het soms lastig zijn om deze aanpak op te pakken binnen de structuur van het gezin. Het vasthouden van deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan een belasting vormen voor ouders. Dit kan veel van je als ouder vragen en kan voor stress en frustratie zorgen. Deze cursus is bedoeld om ouders hierin te ondersteunen en om handvatten te bieden hoe hier mee om te gaan, zodat overbelasting wordt voorkomen.

Voor wie

De 'Oudercursus Omgaan met autisme' is er voor ouders van een kind (tot 18 jaar) met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Doel en inhoud

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 2 uur. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. In de bijeenkomsten staan de volgende thema’s centraal:

·         Kennismaking en informatie over ASS

·         ASS binnen het gezin

·         Communicatie

·         Omgaan met  de omgeving

Naast informatie, tips en het aanleren van vaardigheden is er ook voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

 De cursus wordt begeleid door twee preventiemedewerkers van GGNet. 

Waar en wanneer

De cursus start op woensdagavond 21 maart 2018 van 19.00 – 21.00 uur en vindt plaats in RGC Zevenaar, GGNet, Hunneveldweg 14 in Zevenaar. 

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in het werkgebied van GGNet woonachtig bent).

 

Kennismaking

Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats met de cursusbegeleiding. Deze  gesprekken zijn in februari en begin maart 2018. 

Informatie en aanmelding

Meer informatie over de startdatum en/of aanmelding? Neem dan contact op met:
GGNet Preventie

Tel: (088) 933 11 80

Fax: (088) 933 38 01
E-mail: preventie@ggnet.nl

Of kijk op www.ggnet.nl/preventie


Naam contactpersoon:
secretariaat preventie
Email Contactpersoon:
preventie@ggnet.nlAanmelden