Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Interculturele zorg


GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. De ondersteuning richt zich specifiek op drie groepen:

 • asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC);
 • statushouders;
 • migranten.

Ook zijn er trainingen voor professionals die werken met een of meerdere van deze doelgroepen.

Door het bieden van interculturele zorg  wordt de eigen veerkracht versterkt. Psychische klachten worden verminderd en escalatie kan worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

GGNet biedt met Interculturele zorg maatwerk. De interventies worden afgestemd op de vraag. Er zijn voor elk van de drie doelgroepen verschillende interventies beschikbaar.

Asielzoekers en Statushouders
De ingrijpende levenservaringen van asielzoekers/ statushouders en de situatie waarin velen zich bevinden, leiden bij een groot percentage tot psychische gezondheidsproblemen. Depressie, angst, slaapproblemen en voor een deel ook PTSS zijn veelvoorkomend. De problematiek speelt bij jong en oud.

GGNet interculturele zorg richt zich op het vergroten van de eigen veerkracht door psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden. Er zijn verschillende interventies voor asielzoekers en statushouders beschikbaar die ingezet kunnen worden in aansluiting op de behoeften van de deelnemers. De interventies richten zich op volwassenen, ouders, kinderen (4-6 en 7-12 jaar) en pubers (13-15 en 16-18 jaar). Naast het groepsaanbod is ook individuele ondersteuning mogelijk.

Migranten die al langer in Nederland verblijven
Een nieuw leven opbouwen in een ander land nadat je uit het land van herkomst moest vluchten, vraagt de nodige veerkracht van mensen. Vaak spelen er naast de zorgen over de huidige situatie, ook zorgen, angsten of zelfs trauma’s mee uit het verleden. Dit leidt tot stress die de integratie en participatie belemmert.

De interventies voor migranten die al langer in Nederland verblijven zijn gericht op het doorbreken van sociale isolatie, verminderen van angst en depressie en een gezonde integratie in de samenleving.

Professionals
GGNet interculturele zorg ondersteunt professionals die beroepsmatig of als vrijwilliger werken met mensen met een andere culturele afkomst. Er is een divers aanbod voor professionals bestaande uit trainingen, intervisiebijeenkomsten of consultatie. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen te vergroten.

Contactgegevens
E-mail: interculturalisatie@ggnet.nl 
Telefoon: 088-933 1919Interventies voor asielzoekers en nieuwe statushouders:

 • ‘Less stress’
  Een module van vier bijeenkomsten waarin herkennen van stress centraal staat. Er worden stressreducerende vaardigheden aangeleerd om stress te verminderen en/of hanteerbaar te maken.
 • ‘De Kracht van Gedachten’
  Een module van vier bijeenkomsten gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie (RET): men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en leert gezonder te denken.
 • Leven/opvoeden tussen culturen’
  Een module van vier bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans te vinden.
 • ‘Je Leven in beweging’
  Een training van acht bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen.
 • ‘Mind-Spring’
  Een training van acht bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: acculturalisatie, rouw, trauma, verlies, identiteit, sociaal netwerk, et cetera.
 • ‘Kindergroep’
  In deze groep krijgen kinderen vaardigheden aangereikt om te leren omgaan met de situatie waarin zij zich bevinden als vluchtelingenkind.
 • ‘Puber/AMV-groep’
  Verwerking van het vluchtverhaal, sociale weerbaarheid, seksuele gezondheid, leven tussen culturen; dit zijn onderwerpen van deze groep voor jongeren.
 • ‘Individuele preventieve ondersteunende gesprekken’
  In maximaal vier adviesgesprekken kunnen mensen hun psychische gezondheid bespreken.
 • ‘Stabilisatiegroep voor getraumatiseerde vluchtelingen’
  Een behandelprogramma van zes à acht bijeenkomsten in de basis ggz, voor enkelvoudig of meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen.


Interventies voor migranten die al langer in Nederland verblijven:

 • ‘Psycho-educatie voor anderstaligen’ 
  In deze training van acht à twaalf bijeenkomsten krijgen mensen psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: sociale isolatie en depressie/angst, een gezonde integratie in de samenleving: wat moet je daarvoor doen?, culturele verschillen tussen het land van herkomst en Nederland, opbouwen van een sociaal netwerk, sociale weerbaarheid, et cetera.


Interventies voor professionals:

 • Training ‘Intercultureel werken’ of ‘Interculturele communicatie’
  In de training van twee tot vijf dagdelen wordt basisinformatie gegeven over werken met mensen met een andere culturele afkomst. Een belangrijk onderdeel is het aanleren van vaardigheden in interculturele communicatie, bewustwording van cultuurverschillen en bespreken van eigen casuïstiek.
 • ‘Intervisie’
  Het is mogelijk onder leiding van ons een intervisiebijeenkomst te organiseren. Uw inbreng staat hierin centraal.
 • ‘Consultatie’
  Op verschillende manieren is het mogelijk onze deskundigheid op het gebied van Interculturele zorg in te zetten: telefonische consultatie, live-consultatie en driegesprek.
 • Training op een specifiek onderwerp 
  Het is mogelijk om op aanvraag een training met een specifiek onderwerp door ons te laten organiseren.

 

Jongeren

Vind locatie

Zoek