Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Voor ouderen

Kan GGNet mij helpen?

Ja, GGNet kan u helpen. Wanneer het niet lukt om zelfstandig uw probleem op te lossen, kunnen wij iets voor u betekenen. Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het wanneer de klachten uw dagelijks leven in de weg gaan zitten. Als u de deur niet meer uitgaat, of het thuis niet meer lukt. Psychische klachten komen veel voor bij mensen uit allerlei lagen van de bevolking en dus ook bij ouderen. Vraagt u zich ook wel eens af wanneer u met klachten en problemen naar een hulpverlener zou moeten gaan? Bij GGNet werken we met gespecialiseerde teams speciaal voor ouderen.

Gespecialiseerd in ouderen

Binnen onze organisatie richt GGNet Ouderen zich speciaal op de oudere patiënt. De levensfase (60-80 jaar of 80+) brengt bijzondere problemen met zich mee. Naast de lichamelijke gebreken, worden oudere mensen in deze levensfase ook geconfronteerd met een veranderende positie in gezin, familie en maatschappij en met verlies van geliefden. GGNet Ouderen vindt het van groot belang dat de zelfredzaamheid en de eigen regie van de oudere, patiënt met psychische problemen zoveel mogelijk versterkt wordt. Naast herstel van symptomen en ziekte, leggen we de aandacht zo veel mogelijk op het optimaal functioneren, met inachtneming van uw mogelijkheden en beperkingen.

Als u twijfelt wat er met u aan de hand is, of wat een goede behandeling voor u is, kunt u met uw huisarts overleggen. GGNet Ouderen kan helpen om in kaart te brengen hoe ernstig de klachten zijn en wat u er aan kunt doen. Als dan blijkt dat u echt baat hebt bij een gerichte behandeling bij GGNet Ouderen, kunnen daar verdere afspraken over gemaakt worden.

Waarom GGNet?

GGNet gelooft in herstel voor iedereen. Soms gaat de ziekte misschien niet over, maar kunt u wel beter leren hoe ermee om te gaan. Ook op oudere leeftijd. Met de juiste behandeling is veel meer herstel mogelijk dan vaak wordt gedacht. Wij maken samen met de patiënt, en soms zijn of haar familie, vooraf doelstellingen voor de behandeling. Daarbij kijken we vooral naar wat u als patiënt zelf wilt en kunt. Wij vullen dit aan met onze kennis en kunde en samen stellen we een behandelplan op. Wij ondersteunen u om daar zelf weer de regie in te nemen.

Hoe gaat een behandeling?

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met de patiënt welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden die in ons team vertegenwoordigd zijn: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, verpleegkundig specialist en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. We maken ook gebruik van verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen.
Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. In deze behandelingen wordt gebruik gemaakt van voorschrijven van medicijnen, individuele gesprekken en een activiteiten programma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat meestal groepsgewijs wordt aangeboden. Het liefst betrekken we de eigen omgeving van de patiënt; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd- of dagbehandeling een optie zijn. Ook is psychiatrische thuiszorg mogelijk. En soms is een tijdelijke opname noodzakelijk.

Voor familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.
 

Aanmelden

Als u zich bij GGNet wilt aanmelden hebt u altijd een verwijsbrief nodig. Uw huisarts mag u altijd verwijzen. Welke andere artsen of specialisten dit nog meer mogen doen, bepaalt uw zorgverzekeraar. Voor aanmelding en/of vragen kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht.

Algemene telefoonnummers per regio:
 

Apeldoorn

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 2510

Ouderen
088-933 4101

Doetinchem

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1700

Ouderen
088-933 1700

Winterswijk

Jeugd
088-933 1170

Volwassenen
088-933 1900

Ouderen
088-933 1900

Zevenaar

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1800

Ouderen
088-933 1800

Zutphen

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 1224

Ouderen
088-933 4101

Onze specialismen

 • GGNet Amarum, expertisecentrum eetstoornissen
  telefoon 088-933 1250
 • GGNet Scelta, expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek
  telefoon 088-933 2670
 • VGGNet, expertisecentrum psychiatrie en verstandelijke beperking
  telefoon 088-933 3700
 • GGNet De Boog, expertisecentrum forensische psychiatrie
  telefoon 088-933 2930

Ouderen

Vind locatie

Zoek