Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Somberheid

Somberheid komt bij ouderen veel voor. Misschien hebt u meerdere dierbaren verloren en nemen uw sociale contacten af. Wellicht is er sprake van toename van lichamelijke ziekten en gebreken. Dit kan rouw en verdriet met zich meebrengen. De somberheid kan zo toeslaan, dat u geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat u last heeft van depressieve klachten. Blijf daar dan niet mee zitten, wij kunnen u helpen.

Oorzaken

Een depressie wordt bij ouderen in veel gevallen niet herkend. Dit komt omdat de klachten vaak aan de leeftijd worden toegeschreven. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor depressieve klachten. U kunt denken aan:

 • een lichamelijke ziekte;
 • het gebruik van bepaalde medicijnen;
 • een combinatie van lichamelijke ziekte en psychische klachten;
 • veranderende sociale omstandigheden, eenzaamheid;
 • ingrijpende gebeurtenissen;
 • persoonlijke eigenschappen die maken dat u tegenslagen moeilijk verwerkt.

Lichte klachten

Wanneer u nog kunt functioneren in uw dagelijkse leven, noemen we dat lichte klachten. Waarschijnlijk komt u dan ook niet in aanmerking voor een behandeling bij GGNet. Wanneer u hierover twijfelt of een andere vraag heeft, kunt u contact opnemen met onze e-mailservice. U zou ook een internetcursus kunnen volgen bij Interapy  (een onafhankelijke online behandelaar) of bij snelbeterinjevel.nl (deze cursussen worden aangeboden door het Trimbos Instituut. En natuurlijk kunt u ook altijd met uw eigen huisarts overleggen.

Depressieve klachten

Depressie is een ziekte en geen gebrek aan wilskracht of pit. Wat het meest op de voorgrond staat, is de veranderde stemming. Verlies aan levenslust hoort ook bij een depressie. Geen plezier meer beleven aan dingen, waar u dat vroeger wel deed. Soms hebben mensen zelfs het gevoel dat ze niet meer van hun naasten houden. Dit komt door de depressie. Een depressie kan beginnen met lichte somberheid of verdriet (bijvoorbeeld tijdens een rouwperiode). Wanneer deze klachten langer aanhouden en erger worden, kan het zijn dat u een lichte depressie hebt. Deze depressie kan zonder behandeling overgaan in een zware depressie. Depressief zijn kan zich soms uiten in allerlei lichamelijk ongemak waarvoor artsen geen oplossing vinden. Soms gaat depressiviteit overigens ook weer vanzelf over.

Behandeling

Een groot deel van de depressieve klachten is goed te behandelen door een combinatie van gesprekstherapie en medicijnen (antidepressiva). Wordt een depressie niet behandeld, dan kan die maanden en zelfs jaren aanhouden. Depressies kunnen ook weer terugkeren. Dit gebeurt bij ongeveer de helft van de mensen die ooit depressief is geweest. Een goede behandeling verkleint deze kans. Naast deze professionele behandeling hechten we bij GGNet Ouderen ook veel waarde aan leefstijl-factoren. U kunt zelf aan uw herstel werken door te zorgen voor goede voeding, beweging en een goed dag/nacht ritme. Dit vormt dan ook altijd onderdeel van ons behandelaanbod.

GGNet heeft allerlei vormen van behandeling voor ouderen met depressieve klachten. We willen een behandeling bieden die bij u én uw klacht past. 

Voor familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling betrekken.

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daardoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.

Aanmelden

Als u zich bij GGNet wilt aanmelden hebt u altijd een verwijsbrief nodig. Uw huisarts mag u altijd verwijzen. Welke andere artsen of specialisten dit nog meer mogen doen, bepaalt uw zorgverzekeraar. Voor aanmelding en/of vragen kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht.

Algemene telefoonnummers per regio:
 

Apeldoorn

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 2510

Ouderen
088-933 4101

Doetinchem

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1700

Ouderen
088-933 1700

Winterswijk

Jeugd
088-933 1170

Volwassenen
088-933 1900

Ouderen
088-933 1900

Zevenaar

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1800

Ouderen
088-933 1800

Zutphen

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 1224

Ouderen
088-933 4101

Onze specialismen

 • GGNet Amarum, expertisecentrum eetstoornissen
  telefoon 088-933 1250
 • GGNet Scelta, expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek
  telefoon 088-933 2670
 • VGGNet, expertisecentrum psychiatrie en verstandelijke beperking
  telefoon 088-933 3700
 • GGNet De Boog, expertisecentrum forensische psychiatrie
  telefoon 088-933 2930

Ouderen

Vind locatie

Zoek