Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Vergeetachtigheid en dementie

Iedereen vergeet wel eens wat. Maar wanneer u ouder wordt kan vergeetachtigheid ernstige vormen aannemen. Vergeetachtigheid kan een signaal zijn van beginnende dementie. Door de verschijnselen van dementie komen ook gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet en wanhoop voor. Het is ook niet niks. Bij veel ouderen is er begrijpelijkerwijs ook angst voor het krijgen van dementie. Herkent u dit? Loop dan niet te lang door met uw klachten. GGNet kan u helpen.

Oorzaken dementie

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dementie. U kunt denken aan:

 • Ziekte van Alzheimer (is de meest voorkomende oorzaak bij de westerse bevolking);
 • herseninfarct, -bloeding of -tumor;
 • Ziekte van Parkinson, Huntington, CreutzFeldt-Jakob;
 • schildklieraandoening;
 • vitaminetekort;
 • overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Lichte klachten

Wanneer u nog kunt functioneren in uw dagelijks leven, noemen we uw klachten milde klachten. Natuurlijk wilt u wel van uw klachten af. Vaak is dit heel goed mogelijk. U kunt een beroep doen op de e-mailservice. U kunt ook meedoen met het geheugenspreekuur.

Goed onderzoek belangrijk

Om vast te stellen of u lijdt aan dementie, is goed onderzoek belangrijk. De diagnose wordt eigenlijk gesteld door andere ziektes uit te sluiten die te behandelen zijn of die na verloop van tijd minder klachten geven. De informatie van mensen uit uw omgeving is hierbij erg belangrijk. Een partner of de kinderen kunnen vaak goed aangeven wat er bij u veranderd is.

Klachten

Ervaart u dat u niet meer goed functioneert in uw dagelijks leven? Neemt u dan contact met ons op. Er zijn verschillende therapievormen mogelijk. De behandeling is in de vroege fasen gericht op het bieden van structuur, het gebruik en trainen van het geheugen, het vergroten van het realiteitsbesef en het stimuleren van herinneringen. Goede voeding en het op peil brengen van de lichamelijke conditie zijn ook van belang. Bijkomende psychische en gedragsproblemen kunnen het lijden ernstig versterken; hier zijn vaak goede oplossingen voor te vinden. 

Dementie

Wanneer hele gebeurtenissen uit uw geheugen verdwijnen en dagelijkse handelingen worden verstoord door vergeetachtigheid, kan dat wijzen op dementie. U kunt geen nieuwe informatie meer opnemen. U ervaart minder grip op de wereld om u heen. Dagelijkse handelingen als aankleden of koken zullen u moeilijker af gaan, of u verdwaalt bijvoorbeeld in een bekende omgeving. Vaak veranderen karakter en gedrag na verloop van tijd. Het besef van ziek-zijn neemt af. Veel van deze veranderingen worden soms niet door de patiënt zelf opgemerkt, maar juist door de familie of mantelzorgers.

Wat kan GGNet voor u betekenen?

GGNet biedt voor ouderen die vergeetachtig zijn, de mogelijkheid tot uitgebreid onderzoek om de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Medicijnen tegen dementie zijn er (nog) niet. Er zijn wel middelen op de markt die het verloop van de ziekte vertragen. Ook zijn er medicijnen die de bijkomende verschijnselen als angst, onrust, achterdocht, agressie en slaapproblemen bestrijden of verzachten. We willen een behandeling bieden die bij u én uw klacht past. Uw huisarts kan u naar GGNet verwijzen. 

Voor familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.

Aanmelden

Als u zich bij GGNet wilt aanmelden hebt u altijd een verwijsbrief nodig. Uw huisarts mag u altijd verwijzen. Welke andere artsen of specialisten dit nog meer mogen doen, bepaalt uw zorgverzekeraar. Voor aanmelding en/of vragen kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht.

Algemene telefoonnummers per regio:
 

Apeldoorn

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 2510

Ouderen
088-933 4101

Doetinchem

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1700

Ouderen
088-933 1700

Winterswijk

Jeugd
088-933 1170

Volwassenen
088-933 1900

Ouderen
088-933 1900

Zevenaar

Jeugd
088-933 2350

Volwassenen
088-933 1800

Ouderen
088-933 1800

Zutphen

Jeugd
088-933 2100

Volwassenen
088-933 1224

Ouderen
088-933 4101

Onze specialismen

 • GGNet Amarum, expertisecentrum eetstoornissen
  telefoon 088-933 1250
 • GGNet Scelta, expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek
  telefoon 088-933 2670
 • VGGNet, expertisecentrum psychiatrie en verstandelijke beperking
  telefoon 088-933 3700
 • GGNet De Boog, expertisecentrum forensische psychiatrie
  telefoon 088-933 2930

Ouderen

Vind locatie

Zoek