Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Voorjaarscongres NVvP 2018

 

GGNet is ook in 2018 weer aanwezig op het Voorjaarcongres van de NVvP, hét congres voor psychiaters in Nederland. 

Het thema van het Voorjaarscongres is dit jaar translationele uitdagingen in de psychiatrie: het verhaal van de patiënt vertalen is een dagelijkse uitdaging voor iedere psychiater. Hoe vertalen we klachten en belevingen van de patiënt naar een diagnose, en naar bestaande en nieuwe interventies? Hoe vertalen we dit verhaal naar toetsbare hypothesen om de wetenschap vooruit te helpen? En andersom, hoe vertalen we de alsmaar groeiende stroom aan (neuro)wetenschappelijke bevindingen naar de individuele klacht en beleving van de patiënt? Deze vertaling is één van de grote opdrachten waar de psychiatrie de komende jaren voor staat en daarmee het onderwerp van dit congres.

Als GGNet herkennen we deze uitdagingen. Een aantal van onze psychiaters en behandelaren geven een workshop of posterpresentatie die bij deze uitdagingen aansluit.  

Drink ook een kopje koffie en praat bij met de GGNet-psychiaters in onze stand!

 

Workshop Zorgstandaard Eetstoornissen

11 april 2018
Drs. Mirjam Lammers (GGNet) in samenwerking met Prof.dr. Annemarie van Elburg, MSc Tamara Berends

Er is een nieuwe Zorgstandaard Eetstoornissen. Aan de hand van een quiz en casussen nemen we de nieuwste inzichten m.b.t. diagnostiek en behandeling van voedings- en eetstoornissen door en de randvoorwaarden voor behandeling. En doen we aanbevelingen.


Workshop Intelligentie (verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid): startpunt of sluitstuk van psychiatrische diagnostiek en behandeling


11 april 2018
drs. Jeanet Nieuwenhuis (GGNet)  in samen werking met dr. Erik Mulder, dr. Jannelien Wieland, drs. Karlijn Vermeulen, dr. Mascha ten Doesschate

Sinds enige tijd is er meer aandacht binnen de psychiatrie (Nieuwenhuis ea 2017, Heemskerk 2017) en in de publieke opinie (Volkskrant, dd 19 augustus 2017) voor verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid bij mensen die in aanraking komen met de geestelijke gezondheidszorg. De publicatie van Jeanet Nieuwenhuis over het voorkomen van een ontwikkelingsachterstand bij mensen die worden opgenomen binnen High Intensive Care units heeft geleid tot hernieuwde en verdiende aandacht voor de kwaliteit van de zorg binnen de GGz aan mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking. In deze discussie is aandacht voor het herkennen van een verstandelijke beperking én vooral ook het aanpassen van bejegening en behandeling aan het begripsvermogen van mensen die in de GGz belanden. Hierin bleek een verschil in benadering van dit probleem in de klinische praktijk. Namelijk: is intelligentie en de inschatting / meting van het niveau een sluitstuk van diagnostiek? Dus wanneer men het psychiatrisch ziektebeeld niet rond krijgt. Of is de inschatting van intelligentie en evt. screening op een beperking juist het startpunt van psychiatrische diagnostiek? En dat pas diagnostiek, bejegening en behandeling van de patiënt met in acht neming van het cognitief niveau kan worden vormgegeven.

De panelleden leiden de discussie in en gaan vervolgens graag in discussie met de aanwezigen. Met nadruk nodigen wij collega uit die intelligentieonderzoek meer zien als het sluitstuk van psychiatrische diagnostiek om deel te nemen aan de discussiegroep. 

 

Workshop “Even Slikken: de zin en onzin van antidepressiva” Hoe vertaal je als jonge psychiater wetenschappelijke kennis en informatie naar de praktijk?


12 april 2018
dr. Paul Naarding (GGNet)  in samenwerking met Dr. Christiaan Vinkers


Begin 2017 kwam het boek ‘dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning’ van de internist Peter Götzsche op de markt. Er was rondom dit sterk polariserende boek veel publiciteit en ook binnen de beroepsgroep ontstond hierover discussie. Dit ging o.a. over het gebruik, de werkzaamheid en de bijwerkingen van antidepressiva. In plaats van alleen maar in de verdediging te schieten op kritische berichtgeving, zou de beroepsgroep actiever mogen uitdragen dat medicatie één van de reële behandelopties is bij een depressie. Daarvoor is eerlijke en evenwichtige informatie en kennis van zaken nodig, met ruimte voor twijfel, zowel voor gebruik in de media als in de behandelkamer.

De workshop is speciaal bedoeld voor aios psychiatrie. Aan de hand van een quiz met 20 vragen zullen de belangrijkste thema’s rondom de epidemiologie van depressie, het gebruik (werking en bijwerkingen) van antidepressiva, de rol van de farmaceutische industrie en de (jonge) psychiater in de maatschappij de revue passeren. Hoe gaan we als beroepsgroep om met media-aandacht? Hoe komen we constructief en positief in het nieuws in plaats van te reageren op anderen? Na afloop van de quiz kun je als jonge psychiater jouw positie innemen in het publieke debat. 

 

Optimaliseren richtlijnadherentie, medicamenteuze en psychologische behandeling bij GGZ-patiënten in de langdurende zorg

 

Posterpresentatie

Drs. Mike Veereschild, Anneke van der Veen, Dr. Eric Noorthoorn

Chronische verblijfspatiënten gebruiken vaak veel medicatie zonder dat daar een actuele indicatie voor bestaat. Het doorbraakproject, DITSMI (Diagnose, Indicate, Treat, Severe, Mental Illness) bestaat uit een omvattend programma waarbij het diagnosticeren, indiceren en behandelen, zowel farmacotherapeutisch en/of psychologisch, van chronische verblijfspatiënten volgens de huidige richtlijnen de leidraad is. Doel van het onderzoek is het vaststellen van het effect van deze richtlijnadherente aanpak bij chronische verblijfspatiënten. En met resultaat: het DITSMI-project laat zien dat richtlijnadherente medicamenteuze en psychologische behandeling van GGZ-patiënten in de langdurende zorg leidt tot verminderde zorg afhankelijkheid. Aan de hand van de poster gaan we dieper in op de effecten. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de NVvP.